pic

ป้ายแสดงผล LED Display ความละเอียดสูง ภายนอกอาการ ภายในอาคาร

ป้ายแสดงผล LED Display สามารถติดตั้งภายในและภายนอกอาคารขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่แสดงผลข้อมูลแบบ Full Color LED Display หรือแสดงภาพจริงเล่นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อแสดงผลจากฐานข้อมูลภายในหรือภายนอกของหน่วยงาน สามารถประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างเช่น

  • ป้ายแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • ป้ายแสดงผลตารางการเดินรถโดยสาร
  • ป้ายแสดงผลตารางการบิน
  • ป้ายเตือนภัยและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  • ป้ายตกแต่งร้านแสดงโปรโมชั่นณจุดขาย
  • ป้ายแสดงผลการจราจร

ด้วยประสบการณ์การออกแบบและการดูแลหลังการขายเราได้นำเสนอผลงานให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามโทร 0813025657

เพิ่มเพื่อน

-------------------------------------------------------

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 1825